แบบคำร้องขอใช้งาน Office 365ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

User Authentication

RMU STUDENT

นักศึกษา

RMU STAFF

บุคลากร

ขั้นตอนการขอใช้งาน

User Authentication

STEP 1

ขั้นตอนที่ 1 พิสูจน์ตัวตนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

  • สำหรับนักศึกษา : ให้ใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านจากระบบทะเบียนเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตน
  • สำหรับบุคลากร : ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนและวัน/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตน

STEP 2

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลการติดต่อ

  • หลังจากผ่านการพิสูจน์ตัวตน ท่านจะต้องบันทึกข้อมูลการติดต่อกลับได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลปัจจุบันของท่าน โดยอีเมลของคุณจะถูกใช้ในการส่งข้อมูลบัญชีของ Microsoft Office 365 และ บัญชี Imagine X

STEP 3

ขั้นตอนที่ 3 รอผลการอนุมัติ

  • หลังจากผู้ดูแลระบบได้ทำการสร้างบัญชีให้กับคุณแล้ว จะทำการส่งข้อมูลบัญชีไปยังอีเมลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ โดยการตรวจสอบ โดยที่การตรวจสอบและอนุมัติบัญชีจะใช้เวลา 3 วันทำการ

STEP 4

ขั้นตอนที่ 4 การเข้าใช้งาน Office 365 และ Imagine X

  • คลิกที่แถบเมนูด้านขวามือ เพื่อเข้าใช้งานในแต่ละผลิตภัณฑ์


ตรวจสอบสถานะ

ทางศูนยคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณ
และสร้างบัญชี Microsoft Office 365 & Imagine X
ภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันที่บันทึกคำร้อง

ตรวจสอบสถานะ

พบปัญหาการใช้งาน

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร 043-712160 หมายเลขภายใน 6131