แบบคำร้องขอใช้งาน Office 365Microsoft Office 365 คืออะไร

What is Microsoft Office 365 ?

Office 365 Education เป็นแผน Office 365 ฟรีสำหรับผู้ใช้ในภาคการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แผนบริการด้วยกัน ได้แก่ สำหรับนักเรียน (Students) สำหรับครู (Teachers) และสำหรับสถานศึกษา (Schools) โดยแต่ละแผนจะให้ใช้งานโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher และ Access บนพีซีหรือ Mac ได้สูงสุด 5 เครื่อง และแอป Office บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ รวมถึงแท็บเล็ต Windows และให้พื้นที่เก็บข้อมูล OneDrive ไม่จำกัดพื้นที่ โดยสามารถทำงานร่วมกันโดยใช้ Office Online, Yammer และไซต์ SharePoint ได้อีกด้วยตรวจสอบสถานะ

ทางศูนยคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณ
และสร้างบัญชี Microsoft Office 365 & Imagine X
ภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันที่บันทึกคำร้อง

ตรวจสอบสถานะ

พบปัญหาการใช้งาน

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร 043-712160 หมายเลขภายใน 6131